Vare sig Ni jobbar på kontor eller butik så är lokalen, receptionen eller skyltfönstret Ert ansikte utåt.
Med enkla medel kan Vi hjälpa Er att höja arbetsglädjen och effektiviteten.

Vi erbjuder följande tjänster:

Kontor

Profilering av kontors miljö

Med enkla, kostnadsbesparande idéer och smarta lösningar skapar vi tillsammans ett vackert och funktionellt kontor som ska klara av dagarnas alla olika utmaningar. Vi fokuserar på möjligheterna!

Officestaging

Möbleringskonsultation av tomma kontorslokaler. Vi gör så att era kontorslokaler blir mer attraktiva & lättare att hyra ut.

 

Bostäder

Tillvalsexpert, tillvalskonsult, tillvalshanterare

För att tillvalshanteringen skall vara så effektiv och smidig från början till slutet, finns vi med i hela processen (om så önskas). Från att vara med & sätta tillvalen, vara med på projektmöten, informationsmöten, till att sitta med kunderna i tillvalsmötet, göra beställningen till bygget & till sist vara med på besiktningen & vid tillträdet. Ni bestämmer om vi ska vara med i hela processen eller vid vissa moment. Vi har kundskapen, erfarenheten att göra era köpare extra nöjda med sina hus-& lägenhets-köp!.

 

Smarta & genomtänkta planlösningar samt effektiva förvaringslösningar

Är en av våra specialiteteter. Genom erfarenhet, kundskap & passion har vi verktygen att tillsammans med Er maximera Era ytor & de smarta förvaringslösningarna som tar er steget före era konkurrenter! Vi förstår kunden & vad som krävs för att vara marknadsledande.

 

Butik

Butiksutformning

Om Ni behöver hjälp med Er butik kan vi rita upp en planlösning som är bäst utifrån kundvänlighet, trender, logistik och som passar Ert varumärke.

Vår styrka är att vi utgår alltid ifrån klienternas värdegrund, önskemål, vision & budget, inget uppdrag är för litet eller för stort.
Vid första besöket, som är kostnadsfritt, gör vi en behovsanalys, går igenom budget och planerar tillvägagångsättet & tidsplanen.

100% kundnöjdhet är vårt motto!

Millennium Design AB, tel: +46 (0)708-29 29 36